lørdag den 27. april 2013

MÅLSTYRING MED TILLIDSMAND OG SKUESPILLER


Røgen fra Københavns skorstene er væk. Luften er blevet renere. Nu opvarmes med fjernvarme. Ole Martin er glad for at have været en del af byens grønne udvikling. Ole er 36 år i fjernvarme forsyningen. Han er Smed. Tillidsmand i 26 år. Nu går han på pension. Jeg drikker et koldt glas fadøl, mens jeg nyder hans inspirerende afskedstale.


Denne fremragende HOFOR video
beskriver præcis den udvikling, 
som Ole Martin fortæller om 
-til sin meget inspirerende afskedtale i 2013. 


Jeg kommer samtidig til at tænke på Ole Martins rolle som LEAN koordinator, da strategien rulles ud ved hjælp af LEAN værktøjer i 2011-12. Her gør Ole, de øvrige LEAN koordinatorer og de lokale ledere en særlig indsats.


Teamet har i lighed med de 6 øvrige teams i fjernvarme drift sat en målstyringstavle op på væggen. Mål og målinger er relevante for teamets daglige arbejde. Og de er relevante i forhold til de overordnede mål i strategien.Mål og målinger er afbildet i grafer.
Graferne er i standard rød/grøn LEAN layout. Det er nemt at aflæse graferne. Er søjlen rød har vi ikke nået målet. Er søjlen grøn har vi nået målet i den pågældende måned.

To dage før dagen gennemgår den lokale leder og de to LEAN koordinatorer tavlens seks målstyringsgrafer, som relaterer sig til arbejdet i fjernvarme teamet på Amager. Graferne understøtter strategien. Forinden er der arbejdet med at nedbryde strategien i noget relevant og målbart. Det er en lidt anden historie.


En dag før dagen får de besøg af en tidligere skuespiller. Måske lidt usædvanligt i et miljø hvor fokus normalt er på rør, ventiler og pumper. 
Puk Scharbau er blandt andet kendt fra sin hovedrolle i "Kun en pige" baseret på den kendte danske forfatter Lise Nørgaards erindringer. Puk er nu seniorrådgiver i kommunikations bureauet Advice.


Jeg er selv kommunikations trænet af Puk. Så jeg ved at leder og koordinatorer er i trygge hænder, da Puk træner gutterne i at fremlægge både målstyringsgraferne og koblingen til strategien.

På selve dagen fremlægger lederen og de to LEAN koordinatorer for teamet.
Illustration øverst til højre er af Bo Secher
 Ole Martin har en god gennemslagskraft. Han har været tillidsmand i mange år. Jeg hæfter mig ved hans retorik. Jeg er glad for hans opbakning.Efterfølgende er der en god debat. Både om de aktuelle mål -og om selve det at målstyre.


Til sidst giver Puk både mundtlig og skriftlig feedback på de kommunikationstekniske præstationer.


Fremover kører fjernvarmeteamet på Amager selv månedlige tavlemøder, hvor de følger op på teamets mål, som understøtter strategien. Der er styr på det indholdsmæssige og på kommunikationen.


Men er det "overkill" at træne i præsentationsteknik med en professionel kommunikations konsulent blot for at implementere målstyringsmøder?


Min egen holdning er den, at den måske vigtigste egenskab både hos en leder og en LEAN koordinator er netop evnen til at kommunikere. Samtidig er det en kompetence som ledere og LEAN koordinatorer kan have glæde af i mange andre sammenhænge.


Og måske er kommunikation om målstyring særligt udfordrende?


Hvordan vi du for eksempel svare på: "Hvorfor skal vi nu bruge tid på at målstyre? Er det ikke gået fint nok indtil nu"?