søndag den 31. maj 2015

Får Alternativet succes som LEAN Startup?


 Alternativet - partiet med politiske laboratorier


Alternativets Politiske Laboratorier og Omvendte Borgermøder

Valgkampen er skudt i gang i Danmark. 

Bliver det rød eller blå blok, der vinder?

Bliver Alternativets ”tungen på vægtskålen”, hvis de kommer over spærregrænsen?

De etablerede partier præsenterer deres politiske programmer og kampanger.

Alternativet har en vision og præsenterer Politiske Laboratorier.

Lørdag den 30 maj 2015 inviterede Alternativet virksomheder, organisationer og privat personer til at diskutere bæredygtige løsninger, med henblik på at udvikle deres politik:

 • På Vesterbro Torv i Århus blev der diskuteret tre delt bundlinje – hvor emnerne var miljø, menneskelig trivsel og økonomi
 • På Århusgade på Østerbro i København var det 30 timers arbejdsuge, det handlede om
 • Landbrug og Iværksætteri var emnerne i Vordingborg
 • I Ålborg var det noget med social og økonomisk bæredygtighed


Ligesom der var en række andre emner, der blev diskuteret rundt om i landet den 30. maj på Politiske Laboratorier.

Alternativet vil undersøge hvilke bæredygtige løsninger, der findes lokalt, som kan udbredes til resten af landet.

Ved Bagvendt Borgermøde på Vesterbro Torv i Aarhus, samme dag, var det 
 • politikerne der stillede spørgsmålene 
 • borgerne der leverede svarene


Her var repræsentanter fra flere politiske partier.


Læs mere om Politiske Laboratorier her


LEAN Startup
HIP som er Hovedstadens Iværksætter program undervises blandt andet i LEAN Startup. 

LEAN Startup er en iterativ metode rettet mod iværksættere foreslået af Eric Ries i 2011. 


Hvad er LEAN Startup?

Metoden er inspireret af LEAN og af TOYOTAs måde at arbejde på.  

Slide om Feedback Loop. Sliden anvendes på Hovedstadens Iværksætter Program
Klik for stort billede

Metoden går ud på at du:
 • Bygger en minimal model af din idé 
 • Tester din idé af ved at spørge og lytte til potentielle kunder og kundesegmenter  
 • Lærer af kundernes svar og tilretter din oprindelige model, som bliver dit nye udgangspunkt 


Du forsætter med en række Feedback Loops. 

Og du sporer dig derved hen imod kundernes reelle behov. 

Fordelen ved denne metode er, at du så tidligt som muligt ændrer din oprindelige idé hen mod et produkt, som har en større sandsynlighed for at blive efterspurgt.


Eric Ries´Feddback Loop - Build, Measure, Learn
Eller på dansk jævfør HIP: Byg, Spørg, Lær


Alternativets Feedback Loops

Alternativet svarer til en ny startet virksomhed, der anvender LEAN Startup, som opstarts metode. 

En iværksætter virksomhed, der er ved at udvikle sin produkt portefølje, ved at anvende Feedback Loops. 

I modsætning til de mere etablerede virksomheder, hvor fokus er mere på forretnings planerOg på at overbevise kunderne om, at deres produkter er de bedste.

Alternativets Politiske Laboratorier og Omvendte Borgermøder, som skal bidrage til at udvikle Alternativets politik, svarer til Ries’ Feedback Loop.

modsætning til de mere etablerede partier, hvor fokus er på parti programmer. Og på at overbevise vælgerne om, at deres program er det bedste.

Måske er der vælgerne, der synes at det er interessant med et nyt parti, som: 
 • har en vision
 • arbejder iterativt med at udvikle deres idéer og deres politik 


Det bliver spændende at se om principperne fra LEAN Startup metoden vil udvikle Alternativet til et succesfuldt parti.

Og det bliver spændende om Alternativet kommer til at levere de afgørende mandater ved det danske folketings valg den 18. juni 2015. 

Følg med i Berlingske meningsmålinger her.

Går du med tanker om at blive iværksætter?
Måske vil Alternativets mulige succes inspirere dig til at anvende LEAN Startup metoden, til at skabe din egen virksomhed med efterspurgte produkter og ydelser?

Det kræver, at du er klar til at sætte tid af til at teste din idéer af på potentielle kunder.


Slide om at have et LEAN Startup Mind-set. Sliden anvendes på Hovedstadens Iværksætter Program.
Klik for stort billede

Og det kræver, at du ønsker ændre på dine oprindelige idéer - med henblik på at skabe efterspørgsel.  

Læs mere om LEAN Startup her.
Læs mere om Hovedstandens Iværksætter Program her.


Kobling til LEAN
Eric Ries´ Feedback Loops er helt analogt til PDCA hjulet, som er et traditionelt LEAN element, oprindeligt udviklet af Demming. 


Læs mere om Demmings PDCA hjul her. 

TOYOTA KATA går ud på at en eksisterende virksomhed arbejder iterativt med mange små PDCA iterationer, som peger frem mod et større mål. Man kan sige at TOYOTA KATA gør det samme for etablerede virksomheder, som LEAN Startup gør for iværksættere.

Læs mere om TOYOTA KATA her.  

---------------------------------------------------------------------------------

Opdatering efter valget den 30. maj 20.maj 2015

Alternativet stormede som bekendt ind i Folketinget med 8 mandater. 

Dog ikke nok til at Helle Thorning kunne fortsætte som Statsminister.

Men stemningen var høj hos parti formanden Uffe Elbæk, da Alternativet fik næsten 5% af stemmerne - og kom langt over spærregrænsen på 2 %.


En meget glad Uffe Elbæk på valgnatten:"Hvor er det Crazy det her"


Så vælgerne kan godt lide et parti med en grøn vision.

Et parti, der ikke har svar på alt fra starten, men som arbejder iterativt, med at udvikle sin politik.