mandag den 19. oktober 2015

LEAN STARTUP: Har vi efter 100 år omsider fundet nøglen til kunderne?


Jeg bliver meget inspireret, da jeg læser George A. Berglunds Linkedin Post fra 14. oktober 2015.  Klik for at følge link.


George skriver, at kunden har været lukket inde i 100 år. 

Og George spørger, om der er nogen, der har en nøgle til at lukke kunden ud af Taylors garderobe skab?


Lean afsløret! 100 år i Taylors garderobe skabTaylor
Det begynder med Taylor og Scientific Management.

Al viden og alle beslutninger skal være hos virksomheds ledelsen.

De enkelte medarbejdere vurderes både til at mangle den viden og det nødvendige overblik til at have noget at bidrage med, ud over deres omhyggeligt specificerede arbejdsindsats.

Produktionen optimeres.

Akkordløn baseres på Taylors idéer.

Taylorismen fik betydning i begyndelsen af 1900-tallet og har stadig har stor betydning i den tankegang, som mange virksomheder er underlagt.

Men, hvor kommer kunden ind i dette system?

Deming
Deming, statistiker og kvalitet guru, lærte de japanske virksomheder om kvalitetsstyring.

Vi ser tydeligt effekten af hans arbejde i dag.

Der er 12 punkter, som er centrale for Deming-systemet.
Han udviklede TQM Total Quality Management.

Ingen av punkterne handler om kunden.

Ohno
"The Toyota Way"; et system for løbende forbedringer.

Tankerne er i stor udstrækning udformet af Ohno.

Stærkt forenkelt, kan man sige, at en vis mængde viden og beslutningsproces er vendt så medarbejderne inddrages, når man sammenligner med Taylorismen

Systemet er også beregnet til at være/fungere som en kultur i virksomheden.

På denne måde skulle det som skete hos VW, ikke kunne ske hos Toyota.

Det findes 14 centrale punkter.

Ingen handler om kunden.

LEAN
LEAN Produktion er opfundet af MIT på basis af et sammenlignende studie af bilproducenter i 1979.

Det bygger i princippet på Taylors idéer.

Men er en variation af den ovenstående lære.

Princippet er, at alt, der ikke tilføjer slutproduktet nogen værdi skæres bort.

LEAN Produktion har 14 centrale punkter.

Ingen af disse omfatter kunden.

Nu er der sikkert mange der er indvender, og siger, at kunden er med. 

Ja, vist, jeg er enig.

Men kunden udgør ikke det omdrejningspunkt i kvalitet og produktions system, som kunden burde gøre.

Når du lægger øret til markedet og lytter omhyggeligt, kan du høre alle taler om kunden, herunder dem, der arbejder med Lean.

Men det synes at begrænse sig til at tale om kunden, man kender ikke kunden.

De fleste kunder, vi kender til, har vi ikke udvekslet håndtryk med.

Når det kommer til at indføre kunden som kernen i begrebet kvalitet -og i produktionssystemer, er vi stadig på Taylors niveau.

Taylor døde i 1915.

Kunden har siddet i Taylors garderobe skab i 100 år.

Må kunden endelig kommer ud nu?


Hvem har nøglen?


Tak til George A. Berglund for din inspiration.

LEAN STARTUP
George har jo ret i at kunden er fraværende hos Taylor, Deming, Ohno og vel egentlig også i traditionel LEAN?

Måske er det denne mand, der har nøglen til at lukke kunderne ud af Taylors garderobe skab?
Eric RiesThe Lean Startup


På Taylors tid sagde Henry Ford at kunderne kunne vælge alle farver - så længe det er sort:
Sort Ford T 

Dengang var det udlukkende et spørgsmål om lave produktions omkostninger.

I dag er der flere muligheder - og LEAN handler jo meget om at gøre os i stand til at producere mange forskellige varianter på en effektiv måde.

Men hvad nu hvis vi spilder tiden med at bygge de forkerte produkter? 

Produkter som ingen kunder har brug for. 

Fordi vi ikke interagerer med kunderne.

Erich Ries har været med til at starte en bevægelse, som handler om hvordan vi ineraktivt udvikler vores forretning, vores produkter og servicies i samspil med vores kunder.

Bevægelsen er inspreret at LEAN principperne, TPS og Deming.

Men kan LEAN STARTUP bevægelsen omsider lukke kunderne ud af Taylors garderobeskab?Døm selv: 

YouTube video med Erich Ries som taler om
 LEAN STARTUP hos Google. YouTube video - giver en god introduktion til LEAN STARTUP


Du kan også læse om Stu Thrushs LEAN STARTUP Wild Kiwi Pies ved at følge dette link

Stu lytter til kunderne.