søndag den 28. august 2016

GREEN LEAN - indlæg 1: "Green Intentions" og "Creating a Lean and Green Business System"

En LEAN virksomhed sigter mod øget økonomisk succes ved at fokusere på de processer, der skaber reel værdi for virksomhedens kunder.

En GREEN LEAN virksomhed sigter både mod øget økonomisk succes og mod miljømæssig bæredygtighed i alle virksomhedens processer og skaber samtidig øget værdi for virksomhedens kunder

Hvis du vil vide mere om GREEN LEAN så følg indlæggene her på Lars Lean Inspire, som
  • dels tager udgangspunkt i teorien om GREEN LEAN
  • dels tager udgangspunkt i virksomheden KLS PurePrint, som arbejder aktivt med Green Lean
Dette er GREEN LEAN indlæg nummer 1

"Green Intentions" og "Creating a Lean and Green Business System"

GREEN LEAN tankegangen er både beskrevet i Green Intentions og i Creating a Lean and Green Business System.

Brett Wills: “Green Intentions: 
Creating a Green Value Stream 
to Compete and Win” fra 2009.

Brett Wills er fabrikschef og kender selv de kommercielle udfordringer og muligheder i en grøn omstilling.

Green Intensions tager et procesorienteret udgangspunkt og handler om at skabe en grøn værdikæde, der både er økonomisk rentabel og miljømæssigt bæredygtig.

Fokus er således både på at fjerne traditionelle Lean-spildformer og grønne spildformer i værdikæden – og på de forretningsmæssige fordele, der kan opnås af en grøn omstilling.


De 7 grønne spildtyper, som er beskrevet i Green Intentions 

I bogen beskrives de muligheder, Green Lean kan bidrage til i form af øgede indtægter, nye kunder, fastholdelse af eksisterende kunder, innovation og øget værdi for aktionærerne.

Keivan Zokaei, Hunter Lovins, 
Andy Wood og Peter Hines: 
“Creating a Lean and Green 
Business System: Techniques for
 Improving Profits and Sustainability”
 fra 2013.

Creating a Lean and Green Business System beskriver, hvorfor Toyota ligger i top, både forretningsmæssigt og med hensyn til miljømæssig bæredygtighed.

Toyota kalder det monozukuri: ”Bæredygtig produktion”.

Der lægges vægt på de teknikker og den kultur, der ligger til grund for ”bæredygtig produktion”.

Bogen gør op med den traditionelle adskillelse mellem LEAN Management, bæredygtighed og grøn omstilling.

Der gives eksempler på, hvordan løbende forbedringer og fokus på spild kan anvendes i miljøledelse og til at gøre grønne initiativer økonomisk bæredygtige.Blog indlægget bygger på en artikel, som er skrevet af:
Anne Leth Klærke-Olesen, stud.scient. Aalborg Universitet
Amanda Lærke Laubjerg, stud.scient., Aalborg Universitet
Lars Lean LARS LEAN INSPIRE
til magasinet Effektvitet.